Heinze Cobiax Construction Services >

 „Celistvá konstrukce musí být řízena všemi „zainteresovanými osobami“ a nabízet podmínky pro optimalizované a udržitelné budovy a mosty. HCCS - Heinze Cobiax Construction Services – je tou správnou společností pro hybridní betonové stropy a řešením pro nákladově optimalizované struktury hrubých staveb a trvalé stavební konstrukce.“
Luigi Giannattasio - Jednatel

Budoucnost pro udržitelné budovy!

Vyvážená, celistvá konstrukce nesmí pouze izolovaně sledovat náklady za stropení, nýbrž musí zahrnovat celou strukturu hrubé stavby včetně základů, vyhloubení a jiných faktorů, jako je vítr či zemětřesení. Jako „one-stop-shop“ poskytovatel nabízíme konstrukci a stropní statiku s dodávkou a instalací předpínací techniky a dutých těles Cobiax – všechno z první ruky! Předpínací technika a Cobiax jsou celosvětově nabízeny kombinovaně pouze u HCCS – jednáme společně a nikoli jako konkurenti. Naše hybridní řešení kombinuje přednosti technologie dutých těles Cobiax a přednosti předpínací techniky: tím se synergicky zjednodušuje a násobí užitek těchto dvou technologií a dochází tak ke značným úsporám nákladů za stropy z dutých těles Cobiax.

Přehled předností našeho hybridního řešení:

  • Redukce tloušťky stropu
  • Náhrada speciálních podpěr
  • Redukce základů
  • Redukce výkopů
  • Zjednodušení výstuží
  • Vyšší produktivita díky rychlejšímu postupu prací mezi jednotlivými poschodími
  • Dodatečně využitelná poschodí
  • Snížení doby výstavby
  • Úspora nákladů