Smart Customizing made in NRW –

Laserem vytvářené individualizované 3D povrchy s pomocí jemného strukturování vrstev laku - LAPIX 3D

Individualizace produktů se stává stále důležitějším argumentem pro tržní úspěch zboží jakéhokoli druhu.  Individuální design, osobité utváření povrchů, či uživatelsky přívětivé ovládací prvky jsou pro koncového spotřebitele rozhodujícími výběrovými kritérii. Vhodné individualizační techniky kromě toho umožňují novou svobodu variant utváření na základě produktu. Možnosti individualizace produktů a oblast použití jsou tedy obrovské.

Dnes však ještě stále chybí technologie, specifické znaky produktu založené na hromadně vyráběných komponentech s následnou individuální funkcionalizací. V automobilovém sektoru je díky variantnímu utváření dnes již možnost individualizace s omezenou svobodou designu nabízena.

Náš společný projekt rozvíjí technologické postupy pro zobrazování fotorealistických obrazů na trojrozměrných součástech. Pro tento účel se používá speciální postup laserové ablace, vytvořené na nejjemnějších barevných pixelech. Pomocí snadno ovladatelných a cenově výhodných laserových modulů může být individualizace decentralizovaně přenesena do různých výrobních míst a výrobních kroků, a tím jsou také umožněny nové logistické koncepty.

LAPIX 3D je obchodním záměrem Frauenhoferova institutu pro laserovou techniku v Aachenu, firmy Linden GmbH, jakož i institutu pro zpracování plastů v Lüdenscheidu. Doba trvání projektu 04/2016-04/2019. Projekt je podporován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRE).