Impressum

Heinze Gruppe GmbH
Eupener Straße 35
32051 Herford

Tel.: +49 (0) 5221-186-0
Fax: +49 (0) 5221-186-111

E-mail: info_at_heinze-gruppe.de
Webová stránka: www.heinze-gruppe.de

 

Jednatel: Jörg Tilmes
Městský soud Bad Oeynhausen, vložka 12542, IČ: 324/5712/2488

Sídlem soudu je Bad Oeynhausen.

 

Koncepce a realizace

www.creatives-at-work.de

 

Vyloučení odpovědnosti

1. Obsah online nabídky
Heinze Gruppe není odpovědná za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu uvedených informací. Stížnosti, dovolávající se odpovědnosti za škody materiálního či myšlenkového charakteru, způsobené použitím či nepoužitím poskytnutých informací včetně jakýchkoli neúplných či nesprávných informací budou proto zamítnuty, není-li na straně Heize Gruppe prokázáno úmyslné nebo hrubě nedbalé provinění. Všechny nabídky jsou nezávazné a nezakládají žádné povinnosti. Heinze Gruppe si vyhrazuje právo bez předchozího zvláštního oznámení změnit, doplnit či smazat části stránek nebo celou nabídku, přechodně či trvale stáhnout zveřejněné informace.

2. Odkazy a linky
U přímých či nepřímých odkazů na cizí internetové stránky („linky“), které nespadají do oblasti zodpovědnosti Heinze Gruppe, nabývá odpovědnost platnost pouze v případě, že Heinze Gruppe zná jejich obsah a jestliže může v případě nezákonného obsahu technicky zabránit jejich používání. Heinze Gruppe tímto výslovně prohlašuje, že v době umístění odkazů nebyl znám žádný ilegální obsah odkazovaných stránek. Heinze Gruppe nemá žádný vliv na aktuální a budoucí podobu a obsahy odkazovaných/propojených stránek. Proto se výslovně distancuje od všech obsahů odkazovaných/propojených stránek, které byly po zveřejnění odkazu změněny. Toto zjištění platí pro všechny linky a odkazy umístěné ve vlastní internetové nabídce, jakož i pro cizí příspěvky v diskuzních fórech a emailových seznamech zřízených Heinze Gruppe. Za ilegální, chybné či neúplné obsahy a především za škody vzniklé použitím nebo nepoužitím takto nabízených informací ručí poskytovatel stránky, na kterou je odkazováno, ne však ten, kdo prostřednictvím linku na aktuální zveřejnění pouze odkazuje.

3. Autorské právo a právo k ochranným známkám
Heinze Gruppe respektuje ve všech publikacích autorská práva použitých grafik, zvukových záznamů, video záběrů a textů, používá vlastní grafiky, zvukové záznamy, video záběry a texty, nebo využívá grafiky, zvukové záznamy, video záběry a texty, které nepotřebují licenci.
Všechny ochranné známky a obchodní značky, jmenované v rámci internetové nabídky a případně chráněné třetí osobou, neomezeně podléhají ustanovením platného zákona o ochranných známkách a vlastnickým právům příslušných registrovaných vlastníků. Na základě pouhé zmínky nelze činit závěr, že ochranné známky nejsou chráněny právy třetích osob.
Copyright na objekty zhotovené a uveřejněné skupinou Heinze náleží výhradně Heinze Gruppe. Rozmnožování nebo používání takových grafik, zvukových záznamů, video záběrů nebo textů v jiných elektronických či tištěných publikacích není bez výslovného souhlasu Heinze Gruppe povoleno.

4. Právní účinnost vyloučení odpovědnosti
Na vyloučení odpovědnosti je třeba pohlížet jako na část internetové nabídky, ze které bylo odkázáno na tuto stránku. Pokud části nebo jednotlivé formulace tohoto textu neodpovídají, již neodpovídají, nebo částečně neodpovídají platnému právnímu stavu, zůstávají ostatní části dokumentu ve svém obsahu a platnosti nedotčeny.