Ochrana osobních údajů

Velice nás těší váš zájem o náš podnik a naše produkty/služby.

Snažíme se, abyste se při návštěvě našich internetových stránek cítili bezpečně také z hlediska práva na ochranu osobních údajů. Dodržování předpisů zákona o ochraně osobních údajů a zákona o elektronických informačních a komunikačních službách je pro nás samozřejmostí. Ochrana vašich osobních údajů je pro nás důležitá! Měli byste vědět, kdy a jaké osobní údaje zjišťujeme a jak je používáme. Učinili jsme proto technická i organizační opatření, která zajišťují, že my i naši externí poskytovatelé služeb respektujeme a dodržujeme předpisy o ochraně osobních údajů.

Osobní údaje

Osobní údaje jsou podle zákona o ochraně osobních údajů individuální údaje o osobních nebo věcných poměrech určité nebo určitelné fyzické osoby (příslušné osoby), které umožňují vyvodit závěry o jejích osobních, ekonomických nebo skutečných poměrech. Sem patří např. údaje, jako je jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa. Pro používání našich internetových stránek není v zásadě nutné uvádět osobní údaje. Vaše jméno a vaši adresu a další údaje potřebujeme jen v určitých případech, abychom mohli poskytnout požadované služby.

Vaše údaje potřebujeme samozřejmě také pro zasílání požadovaných informačních materiálů a objednaného zboží a pro zodpovězení individuálních otázek. Pokud je zapotřebí uvést osobní údaje, poznáte to podle příslušných pokynů.
Při využívání servisních služeb naší firmy se zjišťují zpravidla jen takové údaje, které potřebujeme k poskytnutí služeb. Pokud vás požádáme o podrobnější údaje, jedná se o dobrovolné informace. Osobní údaje jsou zpracovány výhradně pro splnění požadované služby a pro ochranu vlastních oprávněných obchodních zájmů.
Osoby mladší 18 let by nám neměly bez souhlasu svých rodičů nebo zákonných zástupců sdělovat žádné osobní údaje. V žádném případě nepožadujeme osobní údaje od dětí a mládeže, ani je neshromažďujeme a nepředáváme třetím osobám.

Účelové zaměření a účelové využití

Výslovně upozorňujeme na to, že vaše osobní údaje neprodáváme třetím osobám ani je žádným jiným způsobem obchodně nevyužíváme. Námi pověření poskytovatelé služeb rovněž dodržují tato ustanovení o ochraně osobních údajů.

Vaše osobní údaje použijeme pro zodpovězení vašich dotazů a poptávek, zpracování vašich zakázek nebo pro zajištění vašeho přístupu k našim informacím nebo nabídkám. V rámci péče o vztahy se zákazníky může být navíc zapotřebí, abychom vás my nebo námi pověřený poskytovatel služeb kontaktovali za účelem realizace smluvního vztahu.

Automatická evidence dat a cookies

Z organizačních a technických důvodů se při používání našich internetových stránek ukládají následující údaje: názvy zobrazených stránek, použitý prohlížeč a operační systém, datum a čas přístupu, použité vyhledávače, aktivní IP adresa ve zkrácené formě a názvy stažených souborů.

Vaše osobní údaje a vaše soukromá sféra jsou přitom vždy chráněny: Tyto technické údaje se vyhodnocují anonymně, výhradně pro statistické účely, abychom mohli neustále dále optimalizovat naši internetovou prezentaci a utvářet ještě atraktivnější internetové nabídky. Tyto anonymní údaje se ukládají odděleně od osobních informací v zabezpečených systémech.

Naše internetové stránky používají za určitých okolností a vždy podle nastavení vašeho prohlížeče cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které zasílá webový server prohlížeči vašeho počítače a které se ukládají na pevném disku vašeho počítače. Osobní údaje uživatele se v této souvislosti neukládají. Uložené informace slouží k tomu, abychom vás při vaší příští návštěvě na našich webových stránkách automaticky opětovně rozpoznali a usnadnili vám navigaci. Cookies například umožňují přizpůsobit webovou stránku vašim zájmům nebo, pokud si to přejete, uložit vaše heslo, abyste je nemuseli zadávat při každé návštěvě znovu.

Naše webové stránky si můžete samozřejmě prohlížet i bez cookies, pokud si nepřejete, abychom váš počítač znovu rozpoznali. Můžete zakázat ukládání cookies na vašem pevném disku tím, že v nastavení vašeho prohlížeče vyberete „Nepřijímat cookies“. Upozorňujeme na to, že pokud neakceptujete žádné cookies, může to vést k funkčním omezením naší nabídky. Podrobnosti k zakázání cookies najdete v návodu výrobce vašeho prohlížeče.

Tato webová stránka využívá Google Analytics, službu společnosti Google Inc. („Google“) pro analýzu webu. Google Analytics používá tzv. „cookies“, textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a které umožňují analýzu vašich návštěv webové stránky. Informace o vašem používání této webové stránky, vytvořené pomocí cookies, se zpravidla přenášejí a ukládají na server společnosti Google v USA. V případě aktivování anonymity IP na této webové stránce však bude vaše IP adresa společností Google v členských státech Evropské unie nebo jiných smluvních státech dohody o Evropském hospodářském prostoru předem zkrácena. Jen ve výjimečných případech je přenesena na server společnosti Google do USA úplná IP adresa a teprve tam je zkrácena. Z pověření provozovatele použije Google tyto informace k vyhodnocení vašeho používání webové stránky, k sestavení zpráv o aktivitách na webové stránce pro provozovatele webové stránky a pro další služby spojené s používáním webové stránky a internetu. IP adresa sdělená vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics se nesloučí s dalšími údaji získanými společností Google. Uložení cookies můžete zablokovat příslušným nastavením softwaru vašeho prohlížeče; upozorňujeme vás však, že v tomto případě možná nebudete moci v plném rozsahu využívat veškeré funkce této webové stránky. Kromě toho můžete zakázat evidování dat vytvořených soubory cookies, vztahujících se k vašemu používání webové stránky (včetně vaší IP adresy) společností Google a zpracování těchto dat společností Google tím, že si na následujícím odkazu (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) stáhnete dostupný plugin prohlížeče a instalujete ho na svém počítači.

Bližší informace najdete na adrese http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de nebo na adrese http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (obecné informace ke Google Analytics a ochranně osobních údajů). Upozorňujeme, že na této webové stránce byla služba Google Analytics rozšířena o kód „gaq._anonymizeIp();“ pro zajištění anonymizovaného záznamu IP adres (tzv. IP-Masking).

Technická a organizační bezpečnostní opatření

Učinili jsme technická i organizační bezpečnostní opatření pro zajištění ochrany vašich osobních údajů před ztrátou, zničením, manipulací a neoprávněným přístupem. Naši zaměstnanci a všechny třetí osoby podílející se na zpracování dat jsou zavázáni zákonem o ochraně dat, jakož i k důvěrnému nakládání s osobními daty.

Pro prevenci zneužití dat třetími osobami probíhá přenos osobních údajů v případě jejich zjišťování a zpracování v kódované formě. Naše bezpečnostní opatření se průběžně modernizují v souladu s technologickým vývojem.

Právo na informace a právo na zrušení souhlasu

Můžete si kdykoliv vyžádat informace o datech, která o vás ukládáme.

Dále můžete kdykoliv zrušit udělený souhlas se zjišťováním, zpracováním a využitím vašich osobních údajů.

V případě potřeby se, prosím, obraťte na zmocněnce pro ochranu osobních údajů s těmito kontaktními údaji.

Tel.: +49 (0) 5221-186-0
Fax: +49 (0) 5221-186-111
E-mail: datenschutz_at_heinze-gruppe.de

Dotazy, připomínky, stížnosti

Máte-li jakékoliv další dotazy k informacím o ochraně osobních údajů a zpracování osobních dat, obraťte se, prosím, přímo na našeho zmocněnce pro ochranu osobních údajů.

Změna našich ustanovení o ochraně osobních údajů

Vyhrazujeme si právo na změnu bezpečnostních opatření a opatření na ochranu osobních údajů, je-li to nezbytné z důvodu technického rozvoje. V tomto případě budou naše informace týkající se ochrany osobních údajů odpovídajícím způsobem upraveny. Sledujte tedy, prosím, vždy aktuální verzi našeho prohlášení o ochraně osobních údajů.