Bezpečnost a ochrana životního prostředí neznají kompromisy.

Jakožto přední evropský podnik v oblasti technologie zpracování plastů, povrchových úprav, konstrukce nástrojů a forem a především chromování je pro nás bezpečnost a ochrana životního prostředí jednou z nejvyšších priorit. Proto o tom v Heinze Gruppe nejen mluvíme, ale především podle toho jednáme. Veškerá rozhodnutí podniku jsou založena na principu udržitelnosti a v souladu se zákonem. Zodpovědné zacházení s přírodními zdroji bereme stejně vážně jako čistou výrobu bez škodlivého vlivu na životního prostředí. Mimoto stále hledáme nové materiály a technologie, které by nám umožnily vyrábět ještě ekologičtěji. Při tomto úsilí se zaměřujeme na materiál a energii.

Splňujeme víc, než je požadováno.

Tento cíl se snaží celá Heinze Gruppe následovat. Například naše výrobní procesy splňují přísnější kritéria, než jsou nařízena zákonem. To stejné platí i pro naše interní podnikové aktivity. Kromě toho se rok od roku soustředíme na efektivní využívání energie, redukci odpadů a recyklační koncepty. Jsme schopni tedy plnit své závazky a zároveň obstát mezi konkurencí.