Technologie si můžete vyhledat tak, že kliknete na některý z odkazů uvedených níže, nebo použijete textové vyhledávání:

Teplotní zkoušky
Teplotní cyklický test
Teplotní šokový test
Zkouška vlivu vlhkého / teplého prostředí
Chemické zkoušky
Zkouška vlivu kondenzované vody
Test solnou mlhou
Antikorozní test v simulované atmosféře – test solnou mlhou CASS
Chemické testy
Odolnost vůči rozpouštědlům
Ochrana proti UV s/bez vlhka
Sluneční / radiační test
Mechanické zkoušky
Zkouška pevnosti v tahu
Zkouška pevnosti v tlaku
Zkouška pevnosti v ohybu
Zkouška pevnosti ve střihu
Zkouška pevnosti v krutu
Zkoušky povrchů
Přilnavost laku
Barva / Stupeň lesku
Povrchové napětí (zkoušení inkoustem)
Měření povrchového napětí kapalin
Odolnost proti poškrábání
Test perem podle Wolf-Wilborna
Abrazivní test - WAZAU
Stálobarevnost v otěru
Abrazivní test - Abrex
Vibrační test - opotřebení
Měření tloušťky vrstvy – optické metody
Měření tloušťky vrstvy – magnetické metody
Měření elektrochemického potenciálu (STEP test)
Měření pórovitosti
Zkoušky materiálů
Objemový index toku taveniny MVR
Index tavení MFR
Určení vlhkosti
Měření hustoty
Hořlavost / stupeň hořlavosti
Shorův A test tvrdosti
Analýza obsahu kovů
Analýza organických příměsí
Měřicí technika
2D měření
3D měření
Analýza naměřených hodnot
3D zobrazení optické
3D měření optické
Analýza chyb a poškození
Digitální mikroskopická kontrola
Mikroskopická kontrola
Analýzy materiálu
Požadavky na dekorativní interiérové díly
Požadavky na plastové interiérové díly
Materiálové požadavky na hotové díly z ABS
Materiálové požadavky na hotové exteriérové díly z POM
Zkouška lakovaných plastových dílů
Požadavky na lakované interiérové plastové díly
Testy povrchů lakovaných plastových dílů
Povrchové zkoušky interiérových materiálů
Dekorativní a zvýrazněné povrchové úpravy
Technické dodací podmínky – lakování nekovových materiálů – interiér
Technické dodací podmínky – lakované ohebné plastové díly – exteriér
Požadavky na lakování interiér
Požadavky na lakování plastových dílů
Zkoušky chromovaných plastových dílů
Požadavky na chromování plastových dílů
Požadavky na chromování plastových dílů - zkoušky
Dekorativní a zvýrazněné povrchy - interiér
Technické dodací podmínky – chromované plastové díly – iteriér / exteriér
Požadavky a testy na interiérové díly
Materiálová specifikace – Požadavky na chromované plastové díly
Materiálové požadavky na chromované plastové díly